De ce colectezi datele mele?

Folosim datele pentru a vă oferi serviciile noastre, pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile, pentru a trimite notificări, oferte și promoții, pentru a proteja drepturile și interesele noastre și ale terților și pentru a respecta legile și reglementările naţionale şi europene.

 

Cum colectezi datele mele?

Atunci când fie ni le furnizați direct, fie utilizați produsele sau site-ul nostru, prin cookie-uri și tehnologii similare, având posibilitatea de a colecta date de la terțe părți.

 

Ce informații colectați despre mine?

Este posibil să colectăm informații precum numele dvs., numărul de identitate / identificare, data nașterii, sexul, adresa, adresa de poştă electronică (e-mail), telefonul, datele privind angajarea dvs., adresa IP, ID-ul dispozitivului, localizarea, informațiile financiare și plăţile, inclusive datele privind obligaţiile dvs..

 

Cui distribuiţi datele mele?

Putem distribui datele dvs. pentru a vă oferi servicii, pentru a dezvolta noi servicii, pentru a efectua evaluarea bonității și evaluarea riscurilor, pentru a colecta datorii, atunci când vindem toată sau o parte din afacerea noastră, precum și pentru a ne supune legilor și reglementărilor.

 

Ce drepturi am asupra datelor mele?

Puteți să ne întrebați ce date deținem despre dvs., să vă corectați datele personale, să vă ștergeți datele personale care nu mai sunt necesare pentru procesare și, în unele cazuri, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal. Puteți renunța la notificarile de marketing şi la anumite servicii de colectare şi utilizare a datelor.

 

Luați decizii automate în legătură cu mine?

Facem evaluarea automată a bonității și a riscurilor pentru a decide dacă să emitem un împrumut și care va fi valoarea maximă a împrumutului.

 

Politica noastră de confidențialitate

Noi, cei de la 4finance, respectăm confidenţialitatea și suntem hotărâți să vă apărăm dreptul la prelucrarea legală a datelor dvs. personale și la protecția acestora. Politica noastră de confidențialitate vă oferă o descriere clară a utilizării datelor dvs. personale sau a datelor pe care le putem colecta în legătură cu dvs.

Puteți fi sigur că protejăm informațiile pe care le colectăm. Prin utilizarea site-urilor, produselor sau serviciilor noastre, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și distribuirea datelor dvs. în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Vizitați http://www.4finance.com pentru mai multe informații despre noi.

Această politică de confidențialitate este actualizată periodic; prin urmare, ar trebui revizuită ocazional. Ultima dată am schimbat Politica de confidențialitate în 13.03.2018. Consultați arhiva noastră pentru mai multe informații.

DE CE COLECTAȚI DATELE MELE?

Folosim datele pe care le colectăm în legătură cu dvs. pentru a vă oferi servicii, pentru a vă îmbunătăți produsele și serviciile; asigurăm asistenţa și trimitem notificări, oferte și promoții pentru a proteja drepturile și interesele noastre și ale terților, precum și respectarea legii.

Folosim informațiile despre dvs. pentru:

 • procesarea cererii şi furnizarea serviciilor;
 • verificarea identităţii dvs. (aceasta poate include, de asemenea, utilizarea recunoașterii feței, a vocii, a amprentelor digitale sau a altor tehnologii biometrice, precum și a sistemelor de identificare online);
 • ulterior, pentru verificarea creditelor şi evaluarea capacităţii dvs. de rambursare a împrumutului și pentru a vă oferi servicii corespunzătoare înainte de stabilirea unei obligații contractuale;
 • identificarea şi prevenirea oricăror fraude, acţiuni de spălare a banilor, finanțarea terorismului și alte activități criminale;
 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale care decurg, de exemplu, din legislaţia privind creditarea, legislaţia de combatere a spălării banilor și combaterea terorismului, normele regulamentelor contabile;
 • pentru a vă contacta, inclusiv pentru a vă informa cu privire la orice schimbări legate de noi, serviciile noastre sau relația noastră contractuală;
 • recuperarea oricăror datorii faţă de noi;
 • asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor;
 • administrarea şi îmbunătăţirea site-urilor, păstrarea siguranței și asigurarea prezentării conţinutului în modul cel mai eficient pentru dvs. pe dispozitivul folosit ;
 • dezvoltarea şi oferirea de noi servicii;
 • pentru scopuri statistice și de cercetare de piață, pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o trimite spre dvs. și pentru alții și pentru a vă oferi publicitate relevantă;
 • pentru publicitate (pe site-uri web și în servicii mobile, prin poștă, prin e-mail, telefon sau SMS), pentru societatea noastră și produsele și serviciile terțe relevante, inclusiv adaptarea ofertelor noastre la preferințele personale;
 • testarea, actualizarea şi punerea în aplicare a noilor tehnologii în ceea ce privește identificarea, evaluarea riscurilor și a bonității, prevenirea fraudei, combaterea spălării banilor și combaterea terorismului și
 • orice altă utilizare legală care este relevantă pentru relația noastră cu dvs.

CUM ÎMI COLECTAŢI DATELE?

Colectăm informațiile în trei moduri:

 1. când ne furnizați informații, de exemplu, față în față, la completarea aplicațiilor (inclusiv la partenerii și agenții noștri), pe site-urile noastre, prin intermediul rețelelor sociale, prin poștă, e-mail, telefon, orice alt mijloc sau serviciu,
 2. în mod automat, atunci când utilizați site-ul sau produsele noastre și
 3. când ne sunt furnizate de către terți, de exemplu, birourile de credit, celelalte societăţi din grup sau partenerii noștri.

O mare parte din colecția noastră automată se face prin utilizarea unor elemente cum ar fi cookie-uri, punctele de urmărire și tehnologiile similare. Consultați politica privind cookie-urile și politicile de urmărire pentru mai multe informații.

Ce informații colectați despre mine?

Datele pot fi colectate și procesate în timpul operațiunilor pe site-urilor web, aplicațiile mobile sau la utilizarea serviciilor noastre sau atunci când comunicați cu noi prin orice mijloace.

 

 

Informațiile pe care ni le furnizaţi

Putem colecta orice informații pe care ni le furnizați:

 • când vă înregistrați pe site-ul nostru, când folosiți site-ul web sau aplicațiile mobile, când completați orice formular sau solicitați împrumuturi sau orice alte produse sau servicii pe site-ul nostru, la personalul nostru sau la partenerii noștri sau în prin orice alt serviciu asigurat de noi;
 • când raportați o problemă sau comunicați cu noi despre produsele sau serviciile noastre;
 • când participați la forumuri de discuții, comentați pe blogul nostru sau utilizați alte funcții de social media pe site-ul nostru, promoţie sau cercetare, alte activități desfășurate pe site-urile noastre web sau în mass-media social;
 • când intraţi într-un concurs, promoţie sau cercetare de orice fel, inclusiv la partenerii noștri și pe social media;
 • dacă, din orice alt motiv, comunicați cu noi prin metodele menționate mai sus.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include: numele dvs. (prenumele, primul nume), numărul de identitate / identificare sau codul numeric personal, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, data nașterii, sexul, starea civilă, numărul copiilor minori, statutul, numele angajatorului, numărul de telefon de la locul de munca, venitul și cheltuielile lunare, informațiile financiare și de card de credit, numărul contului bancar, tranzacțiile în conturi bancare, descrierea personală, înregistrarea vocii (apelurile primite și cele efectuate), fotografia sau imaginea dvs., imaginea cu documentul dvs. de identificare, semnătura și orice alte informații pe care alegeți să le furnizați.

Vom înregistra și stoca și vom putea folosi informațiile pe care ni le furnizați în modurile enumerate mai sus. De asemenea, putem înregistra comunicarea prin telefon.

Informațiile pe care le colectăm despre dvs. în mod automat.

În ceea ce privește fiecare dintre vizitele dvs. pe site sau utilizarea aplicațiilor noastre mobile, putem colecta automat următoarele informații:

 • Informații tehnice, inclusiv tipul de dispozitiv, adresa protocolului Internet (IP) și furnizorul de servicii Internet (ISP) utilizat pentru a vă conecta dispozitivul la Internet, informațiile dvs. de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in ale browser-ului, sistemul de operare și platforma, rezoluția ecranului, localizarea, codarea fonturilor;
 • Informații despre vizita dvs., inclusiv adresa completă a paginii (URL), clickstream către, prin și de pe site (inclusiv data și ora); produse pe care le-ați vizualizat sau căutat; (de exemplu, pagini HTML, grafică etc.), timpii de răspuns ai paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor la anumite pagini, informațiile privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și mouse-overs), precum și metodele utilizate pentru a răsfoi paginile, ștampila datei / orei și / sau a datelor clickstream și orice număr de telefon folosit pentru a apela numărul de servicii pentru clienți.

Consultați, de asemenea, secțiunea „Cum colectați datele mele?”

Informații pe care le primim de la părți terțe

Putem solicita informații despre dvs. de la terți, de exemplu, alte societăţi din grupul nostru sau birouri de credit. Facem acest lucru în conformitate cu regulamentul actual privind protecția datelor și acolo unde este necesar, vom obține consimțământul dvs. în prealabil. Este posibil să primim informații despre dvs.:

 • în cursul oricărei cereri pe care o faceți pentru un împrumut sau pentru un produs similar, putem:

o să căutăm informații despre dvs., despre bonitatea dvs., despre situația dvs. financiară, despre datoriile actuale și datoriile din trecut, despre locul de muncă, registrele relevante (inclusiv registrele care conțin informații despre venit, istoricul creditelor, datorii față de terți, adrese, documente de identitate nevalabile, finanțarea terorismului și persoanele expuse politic, agențiile, instituțiile financiare, alte societăţi din grup și alte persoane terțe și sursele disponibile publicului;

o să primim informațiile pe care le-ați furnizat brokerilor de credit și partenerilor noștri de afaceri atunci când aţi solicitat servicii;

o să primim informații de la bănci, instituții financiare și de plată cu privire la plățile dvs. către noi.

 • de la alte societăţi din grupul 4finance și parteneri de afaceri cu care cooperăm în ceea ce privește concursurile, promoțiile sau cercetările la care participați;
 • de la partenerii de afaceri în servicii tehnice, de plată și de livrare, rețele de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de informații de căutare atunci când ne furnizează servicii;
 • în orice alt caz, când v-ați dat acordul pentru dezvăluirea datelor.

 

Cât timp păstraţi datele mele?

Putem păstra datele dvs. personale pentru o perioadă de timp după ce ați încetat să fiţi client, pentru a ne asigura drepturile în caz de litigiu cu clientul sau conform legii. Cu toate acestea, de obicei, păstrăm datele dvs. personale doar cât este în mod rezonabil necesar, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate, în general cu scopul de a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs., pentru a ne exersa interesele legitime sau pentru perioadele de păstrare legale.

DISTRIBUIŢI DATELE MELE?

Putem divulga datele dvs. personale altor societăţi din cadrul grupului 4finance pentru scopuri administrative interne.

Putem distribui informațiile dvs. altor societăţi din grupul 4finance și unor terțe părți selectate pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale cu dvs. și pentru celelalte scopuri descrise în această politică:

 • care oferă servicii în numele nostru pentru a vă identifica și autentifica;
 • care contribuie la activitățile noastre de afaceri, cum ar fi găzduirea și dezvoltarea site-urilor web, evaluarea riscurilor și detectarea fraudei, colectarea datoriilor și serviciul pentru clienți, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, furnizarea de analize privind utilizarea serviciilor noastre;
 • oferirea de servicii și dezvoltarea de servicii noi;
 • în orice moment în care suntem obligați din punct de vedere legal să dezvăluim informații despre faptul că utilizați serviciile dvs. și vizitele dvs. pe site-urile noastre, astfel încât să respectați legea, atunci când credem cu bună credință că este necesară divulgarea pentru protejarea drepturilor noastre, protejarea siguranței sau siguranței celorlalți, prevenirea și investigarea fraudei sau pentru a răspunde unei cereri din partea autorităţilor;
 • să identifice, să investigheze și să prevină frauda și să ajute la combaterea fraudelor pentru a reduce riscul de credit;
 • identificarea, investigarea și prevenirea activităților de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
 • putem distribui datele dvs. personale furnizorilor de servicii similare, cum ar fi societăţile de împrumut de consum și birourile de credit, precum și agențiile, autoritățile naționale relevante și organizațiile neguvernamentale și alte părți terțe, pentru a asigura o evaluare completă a solvabilității dvs.;
 • la procesarea și colectarea debitelor directe sau a altor plăți datorate de dvs. în baza contractului de împrumut, putem de asemenea, să distribuim datele personale către furnizorii de servicii de procesare a plăților;
 • în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a angajamentelor, putem transfera datele privind datoriile dvs. restante către furnizorii de servicii de recuperare a creanțelor, birouri de informații de credit, precum și furnizori de servicii juridice.
 • putem distribui datele dvs. personale către furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea site-ului;
 • vânzarea parţială sau totală a afacerii noastre sau cesiunea obligaţiilor dvs. căţre un terţ poate avea drept rezultat partajarea informațiilor dvs.;
 • pentru orice alte scopuri enumerate în secțiunea „DE CE COLECTAȚI DATELE MELE?”

Atunci când transferăm datele, ne angajăm să ne asigurăm că receptorul de date respectă aceleași măsuri de securitate pentru stocarea și prelucrarea datelor personale, așa cum facem noi.

Datele dvs. personale pot fi prelucrate, stocate și transferate către terțe părți în modul și conform celor prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate, contractul încheiat între dvs. și noi și consimțământul pe care ni l-ați dat periodic.

Locuri din afara țării dvs. sau din Spațiul Economic European – de exemplu S.U.A. – pot fi utilizate pentru procesarea (inclusiv stocarea) datelor pe care le colectăm în legătură cu dvs. Informațiile pe care le transferăm pot fi distribuite către furnizorii noștri de servicii. Acestea pot include proceduri precum procesarea unei plăți, analiza datelor (inclusiv fraude, riscuri și verificări de credit), colectarea de date privind utilizarea site-urilor și serviciilor noastre, pentru scopuri publicitare (inclusiv publicitate comportamentală) sau oferirea de asistenţă pentru nevoile dvs.

Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura de siguranța datelor dvs. personale în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu normele juridice aplicabile. De exemplu, folosim acordul privind clauzele standard ale Comisiei Europene, programul EU-US Privacy Shield și autorizarea autorităților de protecție a datelor pentru a vă asigura că datele dvs. sunt în siguranţă.

CE DREPTURI AM ASUPRA DATELOR MELE?

Aveți dreptul să ne adresaţi întrebări cu privire la datele personale pe care le procesăm despre dvs., scopul și natura procesării și să ne furnizați informații cu privire la posibilitatea de a le distribui (cu excepția cazului în care divulgarea acestor informații este interzisă prin lege). Puteți solicita o copie a informațiilor pe care le procesăm în legătură cu dvs. pentru a verifica informațiile pe care le avem asupra dvs. Copia poate fi solicitată gratuit.

Aveți dreptul să solicitați actualizarea, corectarea sau ștergerea (presupunând că acest lucru nu are impact asupra serviciilor pe care vi le furnizăm) datelor dvs. personale în orice moment. Rețineți că este posibil să respingem solicitările care periclitează confidențialitatea altora sau sunt nerezonabile sau repetitive sau ar necesita eforturi disproporționate. Cu toate acestea, suntem supuși anumitor obligații legale care ne împiedică să ștergem imediat datele dvs. personale. Aceste obligații derivă din legile împotriva spălării banilor, legile fiscale și legile privind drepturile consumatorilor.

Ne veți informa în cazul în care există schimbări în informațiile pe care ni le-ați furnizat în cursul procesului de încheiere a contractului sau al cooperării noastre viitoare, precum și în cazul în care sunteți hotărât ca datele dvs. personale pe care le procesăm sunt inexacte.

Aveți dreptul să renunțați la (sau să vă dezabonați) primind informaţiile, buletinele, mesajele SMS sau alte informații promoționale similare în orice moment în profilul dvs. de utilizator pe site-ul nostru sau contactând-ne. De asemenea, în partea de jos a fiecărui e-mail cu mesaj de comunicare comercială vom furniza link-ul pentru opțiunea de renunțare la promoțiile noastre. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că mesajele noastre pot include informații importante sau utile despre produsele dvs., reduceri și alte oferte utile.

Lucrăm din greu pentru a vă proteja datele personale și pentru a le păstra în siguranță. Cu toate acestea, dacă credeți că v-am încălcat drepturile, vă rugăm să ne contactați pentru a rezolva problema. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a depune o cerere la autorităţile de protecție a datelor. Lista autorităților UE pentru protecția datelor și informațiile de contact ale acestora pot fi găsite aici, iar detaliile de contact ale autorităților de protecție a datelor din țările din afara UE pot fi găsite aici.

LUATI DECIZII AUTOMATE DESPRE MINE?

Pentru a procesa foarte rapid cererea dvs., facem evaluări automate a bonității și riscurilor pentru a decide dacă să emitem un împrumut și suma maximă a împrumutului.

 

CE SCHIMBĂRI AȚI FĂCUT RECENT?

Putem schimba această politică de confidențialitate în orice moment și vom indica data ultimei actualizări a Politicii de confidențialitate. Dacă s-au produs modificări semnificative, vom evidenția orice astfel de modificări și vom încerca să vă avertizăm direct atunci când este posibil. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate într-o arhivă pentru revizuirea dvs.

Am făcut următoarele modificări în politica de confidențialitate de la cea mai recentă versiune:

 • Am restructurat Politica de confidențialitate pentru a fi mai ușor de citit și mai bine înțeleasă.

Urmați acest link pentru a accesa versiunile anterioare ale politicii de confidențialitate.

CUM VĂ POT CONTACTA?

Nu ezitați să ne contactați cu întrebări, solicitări sau comentarii pe care le puteți avea despre politica de confidențialitate sau modul în care procesăm datele dvs. Primim orice comunicare la adresa de e-mail info@zaplo.ro.

De asemenea, puteți să ne contactați prin poștă electronica la: info@zaplo.ro sau

Funcţionarulde Protecţie a Datelor

ZAPLO IFN S.A

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3

Bucureşti, sector 1, România

Cod Postal 14141

Operator de date cu caracter personal nr. 35669.

 

Grupul 4finance group si afiliatii 4finance Group S.A. (înregistrată în Marele Ducat al Luxemburgului, nr. de inregistrare.: B 195643, adresa: Strada Guillaume Schneider nr. 6, L-2522, Luxemburg) si societăţile pe care direct sau indirect le deţine sau le controlează, incluzând fără limitare:

 1. AS „4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia
 2. SIA „4finance Media”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia
 3. SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia şi sucursalele sale situate in Uniunea Europeană
 4. 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA
 5. Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estonia, şi societăţile ce direct sau indirect le deţine sau le controlează
 6. TBIF Financial Services B.V., „Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, The Netherlands, si societăţi ce direct sau indirect le deţine sau le controlează
 7. Zaplo IFN S.A., Strada Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3, Bucureşti 14141, România
 8. TBI Credit IFN S.A., Strada Puţul lui Zamfir nr. 8-12, Bucureşti 11684, România

 

Vizitați http://www.4finance.com pentru mai multe informații despre grupul 4finance și societăţile sale.

DORIŢI MAI MULTE INFORMAŢII?

Site-urile și produsele noastre pot conține linkuri către site-uri terțe. Aceste site-uri ale terțelor părți au propria politică de confidențialitate. Dacă intraţi pe aceste site-uri, vi se vor aplica respectivele politici.

Politica de Confidențialitate
ZAPLO IFN S.A., o societate pe acţiuni funcţionând conform legii române, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Nicolae G Caramfil nr. 49, et. 3 organizată ca o instituţie financiară nebancară înregistrată în Registrul General al Băncii Naţionale a României sub nr. RG-PJR-41-110297/19.05.2015. ZAPLO IFN S.A., este operatorul care prelucrează datele cu caracter personal rezultând din prezenta pagină de internet și din serviciile noastre. Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de către ZAPLO IFN S.A., este înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea şi Protecţia Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) sub numărul de înregistrare 35669 .
Vă respectăm dreptul la confidențialitate și ne angajăm să vă protejăm dreptul la prelucrarea legală și protecția datelor cu caracter personal și să respectăm toate condiţiile impuse de lege. Politica noastră de Confidențialitate vă pune la dispoziție o explicație detaliată cu privire la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați și orice date pe care le putem colecta de la dumneavoastră. Suplimentar Politicii de Confidenţialitate, contractul dintre noi şi dumneavoastră conţine termenii şi condiţiile specifice privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Prezenta Politică de Confidențialitate este actualizată periodic; prin urmare, ar trebui s-o consultaţi ocazional.
1. Informații Colectate
1.1 Datele pe care le colectăm de regulă atunci când ne solicitați serviciile sunt următoarele (cu mențiunea că în anumite circumstanțe putem solicita date sau documente suplimentare în susținerea cererii dvs.): nume; cod numeric personal; adresă; adresă de e-mail; număr de telefon mobil; data nașterii; statut profesional; numele angajatorului; număr de contact de la locul de muncă; venit lunar; înregistrări convorbiri telefonice; informații cu privire la obligațiile curente și anterioare și datoriile față de noi sau terțe părți; orice alte informații pe care alegeți să ni le puneți la dispoziție prin utilizarea „LiveChat”, facilități referitoare la telefon, e-mail și care pot fi relevante pentru îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor dumneavoastră.
1.2 Datele pot fi colectate și prelucrate în timpul utilizării site-ului nostru web sau al utilizării serviciilor noastre. Putem realiza aceste acțiuni în următoarele modalități:
• Sunt colectate datele referitoare la vizita(ele) pe site-ul nostru web și orice resurse utilizate. Următoarele sunt incluse, dar fără a fi limitate la: date privind locația, weblog-uri, date privind traficul și orice alte informații de comunicare.
• Orice formulare pe care le-ați completat pe site-ul nostru sau al partenerilor ne permit să colectăm date, precum înregistrarea pentru informații sau atunci când completați o cerere/aplicaţie.
• În cazul în care, din orice motiv, comunicați (inclusiv pe e-mail, telefonic, prin intermediul „Live Chat” etc.) cu personalul nostru, putem colecta informații.
• Solicitarea de date cu privire la istoricul creditelor dvs. de la registrele, agențiile și terțele părți relevante.
2. Motivele și scopul prelucrării
2.1 Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Articolul 5 alin. 2 litera (a) din Legea privind Protecția Datelor cu Caracter Personal – prelucrarea datelor rezultă din obligațiile dvs. contractuale, precum și pentru a încheia, la cererea dvs., contractul de credit cu dvs. De asemenea, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Articolul 5 alin. 2 litera (e) din Legea privind Protecția Datelor cu Caracter Personal – prelucrarea datelor este necesară în scopul intereselor noastre legitime, cu respectarea, în același timp, a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale.
2.2 Datele cu caracter personal colectate vor fi înregistrate și stocate electronic și pot fi utilizate în modalitățile următoare:
• pentru a verifica identitatea dvs., a efectua ulterior analiza creditului și a evalua capacitatea dvs. de a rambursa creditul și a vă furniza servicii adecvate anterior creării unei obligații contractuale;
• pentru a identifica și evita orice activități de fraudă, spălare de bani și alte activități infracționale;
• pentru a vă contacta, inclusiv a vă informa cu privire la orice modificări;
• pentru a recupera orice fonduri pe care ni le datorați;
• pentru a asigura și îmbunătăți calitatea serviciilor și a vă oferi servicii noi;
• pentru a ne îndeplini obligațiile pe care le avem față de dvs;

• pentru orice alte scopuri indicate în mod expres în contractul de credit încheiat între noi şi dumneavoastră;

pentru a trimite mesaje de marketing și publicitate, oferte speciale cu privire la produsele care apartin de ZAPLO IFN SA.

2.3. Prin completarea formularului de cerere în scopul înregistrării Împrumutatului, Împrumutatul acceptă faptul că respectivele date personale furnizate de Împrumutat pot fi verificate cu cele din registrele de stat, Biroul de Credit și orice alte baze de date legale, și confirmă că acesta a furnizat datele sale personale Creditorului în mod voluntar, în scopul Contractului de Credit și îndeplinirii obligațiilor prevăzute de acesta.

3. Utilizarea și dezvăluirea Informațiilor dvs.
3.1 Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către societățile noastre afiliate. La transferarea datelor, ne angajăm să ne asigurăm că destinatarul datelor respectă aceleași măsuri de securitate pentru stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ca și noi.
3.2 Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal terțelor părți în următoarele situații:
3.2.1. vânzarea oricărei sau tuturor activităților noastre poate avea drept rezultat dezvăluirea informațiilor dvs.;
3.2.2. oricând avem obligația legală, putem divulga informații referitoare la dvs. și vizitele dvs. pe site-urile noastre;
3.2.3 pentru a preveni frauda și a ajuta la protecția anti-fraudă în vederea reducerii riscului de credit;
3.2.4 putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu furnizorii de servicii similare, precum și cu autoritățile naționale și organizațiile neguvernamentale relevante, în vederea asigurării unei evaluări complete a solvabilității dvs.;
3.2.5 la prelucrarea și colectarea debitelor directe sau a altor plăți datorate de dvs. în conformitate cu contractul de credit, putem, de asemenea, partaja datele dvs. cu caracter personal cu furnizorii de servicii de procesare a plăților;
3.2.6 în cazul neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a angajamentelor dvs., putem transfera datele referitoare la obligațiile dvs. restante furnizorilor autorizați de servicii extrajudiciare de recuperare debite, precum și furnizorilor de servicii juridice.
3.3 Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate, stocate și transferate terțelor părți în maniera și măsura prevăzută în contractul încheiat între noi și dvs.
3.4 Trebuie să ne informați în cazul în care survin modificări în informațiile pe care ni le-ați furnizat în cursul încheierii contractului de credit sau al colaborării noastre viitoare, precum și în cazul în care aveți convingerea că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt incorecte.
3.5 În măsura în care este posibil, la cerere, în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu mai este necesară în scopurile pentru care acestea au fost colectate, inclusiv exercitarea drepturilor noastre contractuale și legale, vom șterge datele dvs. cu caracter personal din bazele noastre de date și din bazele de date ale contractanților noștri.

4. Stocarea Datelor cu Caracter Personal
4.1 Informațiile care ne sunt furnizate vor fi stocate pe servere securizate. Datele referitoare la tranzacție sunt criptate pentru siguranța dumneavoastră.
4.2 Pot fi utilizate locații din afara Spațiului Economic European pentru transferul datelor colectate cu privire la dvs, cu respectarea cerinţelor legislaţiei româneşti privitoare la transferul datelor personale. Aceste locații sunt folosite pentru stocarea sau prelucrarea informațiilor dvs. Informațiile pe care le partajăm în afara Spațiului Economic European pot fi divulgate personalului în baza prelucrării și stocării datelor respective. Acestea pot include procese ca procesarea unei plăți sau oferirea de asistență pentru nevoile dumneavoastră referitoare la servicii sau produse. Personalul care prelucrează sau stochează informațiile poate lucra pentru furnizorii noștri din afara Spațiului Economic European. Prin furnizarea datelor dvs. pentru a fi utilizate, ați fost de acord cu acest transfer și stocare a datelor. Întreprindem toate acțiunile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate și actele normative aplicabile.
4.3 Trebuie să înțelegeți că transferul online de date nu este complet sigur. Nu putem garanta protecția și securitatea deplină a datelor, însă întreprindem toate acțiunile rezonabile pentru a proteja informațiile care ne sunt transmise electronic. Transmiterea oricăror date de către dvs. se face pe propriul dvs. risc. Dacă este cazul, vi se poate oferi accesul la secțiunile site-ului nostru care necesită o parolă. Sunteți responsabili pentru securitatea și confidențialitatea parolelor.

4.4. Conform legii 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, ZAPLO IFN SA are obligaţia de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani.

5. Accesibilitatea Informațiilor si Drepturi Legale
Conform Legii privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 677/2001, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveţi următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de a vă opune, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Dreptul de acces cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi poate fi exercitat gratuit, o dată pe an. Dacă doriţi să exercitaţi acest drept mai mult de o dată pe an, veţi suporta costurile pe care le înregistrăm cu procesarea cererii dumneavoastră şi transmiterea către dvs. a informaţiilor cerute. Vă puteţi exercita oricare din drepturile sus-menţionate prin transmiterea unei scrisori către noi, pe adresa sediului nostru social. În ce priveşte dreptul de acces, vă rugăm să folosiţi următoarele modalităţi de contact:
E-mail:info@zaplo.ro
Telefon:0312295111

6. Linkuri către Site-uri Terțe
Pe site-ul nostru pot fi găsite linkuri către site-uri terțe. Aceste linkuri către site-uri terțe au propria politică de confidențialitate, cu care sunteți de acord atunci când faceți click pe link. Nu suntem responsabili și nu acceptăm răspunderea pentru linkurile către site-uri terțe. Răspunderea noastră acoperă doar site-ul nostru și, prin urmare, nu acceptăm răspunderea pentru linkuri către site-uri terțe, întrucât nu deținem niciun control asupra acestora.
7. Comunicare comercială
Prin vizitarea site-ului nostru web și furnizarea datelor dvs. cu caracter personal și a informațiilor de contact, acceptați dreptul nostru de a utiliza aceste informații pentru comunicarea comercială cu dvs. Puteți refuza oricând să mai primiți comunicări comerciale viitoare prin selectarea opţiunii corespunzătoare în profilul dvs. de utilizator din cadrul site-ului nostru web. De asemenea, în partea de jos a fiecărui e-mail cu mesaj de comunicare comercială, vă vom furniza un link pentru dezabonare, astfel încât să nu mai primiți comunicări comerciale ulterioare.
8. Utilizarea Modulelor Cookie
8.1 Ca majoritatea celorlalte site-uri web, utilizăm, de asemenea, module cookie în cadrul acestui site web. Modulele cookie sunt informații pe care site-ul web le transmite browserului. Browserul stochează aceste informații cu privire la dispozitivul dvs. Modulele cookie permit vizitatorilor să navigheze pe site-ul web și (dacă este cazul) ne permit să particularizăm site-ul web și conținutul acestuia conform nevoilor vizitatorului și să îmbunătățim rezultatele acțiunilor utilizatorilor. În cazul în care funcția de module cookie nu este activată, nu putem asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului web și utilizarea acestuia în scopurile desemnate. Modulele cookie pe care le utilizăm pe site-ul nostru web nu stochează date de identificare. Datele colectate nu vor fi transferate terțelor părți, decât în conformitate cu prevederile prezentei Polițe de Confidențialitate. Nu vor fi partajate detalii personale care vă pot identifica.
8.2. Modulele cookie din cadrul acestui site sunt utilizate după cum urmează:
8.2.1. Utilizăm module cookie pentru a ne proteja clienții și pentru a preveni activități frauduloase.
8.2.2. Utilizăm module cookie în formularul nostru de cerere online. Dacă funcția de modul cookie nu este activată, utilizatorul calculatorului nu se va putea autentifica și / sau utiliza serviciile noastre.
8.2.3. De asemenea, folosim module cookie pentru a afla modalitatea în care utilizatorii vizitează site-ul nostru web și exploram modalitatea în care aceștia utilizează site-ul – acest lucru ne ajută la îmbunătățirea calității serviciilor pe care vi le furnizăm. Spre exemplu, folosim Google Analytics – un serviciu popular de internet de analiză a performanțelor furnizat de Google. Google Analytics utilizează module cookie pentru a ne ajuta să analizăm modalitatea în care vizitatorii utilizează site-ul nostru. Mai multe despre utilizarea modulelor cookie puteți afla din Politica de Confidențialitate a Google.
8.2.4. Folosim module cookie pentru monitorizarea și gestionarea fluxului de date al site-ului web.
8.2.5. De asemenea, utilizăm module cookie pentru a stabili reușita campaniilor de publicitate și a stimulentelor noastre. Acest lucru ne ajută la îmbunătățirea design-ului și structurii site-ului și a gamei de oferte și stimulente.
8.3. Utilizăm două tipuri de module cookie în cadrul site-ului nostru web:
8.3.1. Module cookie de sesiune. Acestea sunt module cookie temporare, care sunt active doar atunci când utilizatorul calculatorului accesează site-ul web (sau, mai exact, până la momentul în care utilizatorul părăsește site-ul și închide browserul). Modulele cookie de sesiune ajută site-ul nostru web să memoreze pașii pe care vizitatorul i-a efectuat în pagina anterioară, eliminând astfel nevoia de a reintroduce informațiile.
8.3.2. Module cookie persistente. Modulele cookie persistente rămân în calculatorul vizitatorului după vizitarea site-ului nostru. Aceste module cookie ne ajută să vă identificăm ca un vizitator unic (păstrând această informație sub forma unui număr generat aleatoriu). Perioada în care modulele cookie vor rămâne în calculatorul utilizatorului depinde de tipurile de module cookie.
8.4. Acordul privind utilizarea modulelor cookie. Înainte să începeți utilizarea site-ului nostru web, trebuie să obținem acordul dvs. cu privire la utilizarea de module cookie. Prin urmare, site-ul nostru are o fereastră de tip pop-up care vă informează cu privire la utilizarea modulelor cookie și sunteți rugat să acceptați folosirea modulelor cookie printr-un click pe „OK”. În cazul în care nu acceptați utilizarea modulelor cookie, dar continuați să folosiți site-ul web, se consideră că ați fost de acord cu utilizarea modulelor cookie.
8.4.1. Controlul și ștergerea modulelor cookie. Nu utilizăm module cookie pentru a colecta informații cu caracter personal despre utilizatori. Cu toate acestea, dacă doriți să restricționați modulele cookie sau să le blocați pe site-ul nostru web sau pe orice alt site web, puteți proceda astfel prin schimbarea setărilor browserului dvs. de internet. Pentru a afla mai multe despre această posibilitate, folosiți funcția „Ajutor” a browserului dvs. Pentru informații referitoare la modalitatea de ștergere a modulelor cookie din browserul dispozitivului mobil, consultați ghidul de utilizare a dispozitivelor.
9. Contact
Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări, cereri sau comentarii pe care le puteți avea cu privire la Politica noastră de Confidențialitate. Ne puteți contacta la adresa de e-mail info@zaplo.ro sau la telefon 0312295111.

Ce este cookie?

Un cookie este un fișier mic, stocat pe dispozitivul dvs. care este folosit în principal pentru statistici și pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului și altele.

 

Cum folosim cookie-urile?

Utilizăm cookie-uri sau tehnologiile similare pentru a analiza tendințele, pentru a administra site-ul, pentru a urmări mișcările utilizatorilor pe site și pentru a aduna informații demografice despre baza noastră de utilizatori, în ansamblu, dar si individual.

 

Urmărirea

Colectăm anumite informații în mod automat pentru a analiza tendințele din agregate și a administra site-urile, produsele și serviciile noastre.

 

Politica noastră de cookie-uri și de urmărire

Noi, cei de la Zaplo, vă respectăm intimitatea și suntem hotărâți să vă păstrăm dreptul la prelucrarea legală și la protecția datelor dvs. personale. Politica noastră de cookie-uri și de urmărire vă oferă o explicație clară a modului în care cookie-urile și alte tehnologii de urmărire sunt utilizate în site-urile, produsele și serviciile noastre.

 

CE ESTE COOKIE

Un cookie este un fișier mic care este descărcat și stocat pe dispozitivul dvs. atunci când îl folosiți să vizitați un site web. Cookie deține date specifice unui anumit vizitator și site-ului web. Cookie-urile sunt utilizate de mai multe site-uri web și pot fi folosite pentru numeroase lucruri, in special, pentru a vă aminti preferințele, pentru a vă permite să faceți cumpărături online și pentru statisticile site-ului.

 

CUM UTILIZAM COOKIE

Noi și partenerii noștri folosim cookie-uri sau tehnologii similare pentru a analiza tendințele, pentru a administra site-ul, pentru a urmări activitatea utilizatorilor pe site și pentru a aduna informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu dar si individual. Cookie-urile sunt fragmente de informații pe care site-ul web le trimite către browser-ul web. Browser-ul stochează aceste informații în fișierul de pe dispozitiv. Cookie-urile permit vizitatorilor să navigheze pe site și dacă este cazul, ne permit să personalizăm site-ul și conținutul acestuia în funcție de necesitățile vizitatorului și să îmbunătățim rezultatele acțiunilor utilizatorilor. Dacă funcția cookie nu este activată, nu putem asigura buna funcționare a site-ului și utilizarea acestuia conform scopului său.

Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre nu stochează date care vă pot identifica direct. Datele colectate nu vor fi transferate terților, cu excepția celor descrise în Politica de confidențialitate. In toate cazurile, nu vor fi distribuite detalii personale care să vă poată identifica.

Utilizăm cookie-urile pe site-urile noastre, după cum urmează:

 • Folosim cookie-uri pentru a ne proteja clienții și pentru a preveni activitățile frauduloase.
 • Folosim cookie-uri în formularul de cerere online. Dacă funcția cookie nu este activată, utilizatorul computerului/tabletei/telefonului nu va putea să se conecteze și / sau să utilizeze serviciile noastre.
 • De asemenea, folosim module cookie pentru a afla cum intră utilizatorii pe site-ul nostru și să explorăm modul în care utilizează site-ul – aceasta ne ajută să îmbunătățim calitatea serviciilor oferite. De exemplu, folosim Google Analytics – un serviciu popular de analiză a performanțelor bazat pe web furnizat de Google. Google Analytics utilizează module cookie pentru a ne ajuta să analizăm modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru web. Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pot fi găsite în Politica de confidențialitate Google.
 • Folosim module cookie pentru monitorizarea și gestionarea fluxului de date web.
 • De asemenea, folosim cookie-uri în campaniile și materialele noastre de publicitate online și pentru a masura succesul. Ne ajută să îmbunătățim designul și structura site-ului, precum și gama de oferte și stimulente.

Utilizăm două tipuri de cookie-uri pe site-ul nostru:

 • Cookie-uri sesiuni. Acestea sunt cookie-uri temporare care sunt active numai la momentul când un utilizator accesează site-ul web (sau, mai precis, până când utilizatorul părăsește site-ul și închide browser-ul). Cookie-urile pentru sesiuni ajută site-ul nostru să memoreze pașii pe care vizitatorul i-a făcut în pagina anterioară, eliminând astfel necesitatea reintroducerii informațiilor.
 • Cookie-uri permanente. Cookie-urile permanente rămân în computerul/tableta/telefonul vizitatorului după vizitarea site-ului nostru. Aceste cookie-uri ne ajută să vă identificăm ca vizitator unic (păstrând aceste informații ca număr generat aleatoriu). Timpul cât cookie-ul rămâne în computerul/tableta/telefonul utilizatorului, depinde de tipurile de cookie-uri si de acceptul vizitatorului.

Acceptarea utilizării cookie-urilor.

Înainte de a începe să utilizați site-ul nostru web, trebuie să va dati consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Prin urmare, site-ul nostru are o fereastră „pop-up” care vă informează despre utilizarea cookie-urilor și va solicita să acceptați utilizarea cookie-urilor dând clic pe butonul „OK”. Dacă nu acceptați utilizarea cookie-urilor.

Controlul și ștergerea modulelor cookie.

Nu folosim cookie-uri pentru a colecta informații personale despre utilizatori. Cu toate acestea, unele informații prelucrate pot fi date cu caracter personal.

Dacă doriți să restricționați cookie-urile sau să le blocați pe site-ul nostru web sau pe orice alt site web, puteți face acest lucru modificând setările browser-ului dvs. web. De exemplu, este posibil să puteți bloca toate modulele cookie, să acceptați doar module cookie primare sau să ștergeți toate modulele cookie la ieșirea din browser. Pentru a afla mai multe despre această optiune, utilizați funcția browser-ului „Ajutor”. Pentru informații despre modul de ștergere a modulelor cookie de pe browser-ul dispozitivului mobil (tableta/telefon sau orice alt dispozitiv), consultați ghidul de utilizare al dispozitivului folosit online. Vă rugăm să rețineți că unele servicii pe care le furnizăm nu vor funcționa, dacă blocați sau ștergeți module cookie.

URMĂRIRE

Așa cum este valabil și pentru cele mai multe site-uri web, adunăm automat anumite informații. Strângem aceste informații pentru a analiza tendințele și pentru administrarea site-urilor web, produselor și serviciilor noastre.

În timp ce ținem evidența paginilor pe care le accesează utilizatorii noștri într-un anumit site, nu ne angajăm în colectarea de informații personale despre activitățile dvs. online în timp și pe site-uri terțe sau servicii online. În consecință, în momentul de față nu procesăm sau nu respectăm semnalul „nu urmăriți” al unui browser web sau alte mecanisme care oferă consumatorilor posibilitatea de a alege în ceea ce privește colectarea de informații de identificare personală despre activitățile dvs. online în timp și pe site-uri terțe părți. În plus, nu am autorizat terțe părți să colecteze informații de identificare personală despre activitățile dvs. online în timp și pe site-uri terte când utilizați site-urile noastre.

Colaborăm cu o terță parte pentru a afișa publicitatea pe site-ul nostru sau pentru a gestiona publicitatea pe alte site-uri. Partenerul nostru terț poate utiliza cookie-uri sau tehnologii similare pentru a vă oferi publicitate pe baza activităților și intereselor dvs. de navigare. Dacă doriți să renunțați la publicitatea bazată pe categorii de interese, daţi click aici sau dacă sunteți în Uniunea Europeană, dați click aici. Rețineți că veți continua să primiți anunțuri generice (adică anunțuri care nu sunt adaptate intereselor și comportamentului dvs.).

CE SCHIMBĂRI AȚI REALIZAT RECENT?

Este posibil să modificăm oricând această politică de cookie și de urmărire și vom indica data la care a fost actualizată ultima dată politica de cookie și de urmărire. Dacă s-au produs schimbări semnificative, vom evidenția astfel de modificări și vom încerca să vă informam în mod direct atunci când este posibil. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei politici cookie și de urmărire într-o arhivă pentru comparabilitate si revizuire. Aceasta este prima versiune a politicii noastre globale privind cookie-urile și urmărirea. Am publicat pe 12 februarie 2018.