Detaliile contractului

Detaliile de contact ale creditorului. ZAPLO IFN S.A., o societate pe acţiuni, având sediul în România, Bucureşti, sector 1, Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/12031/17.10.2014, CUI: 33702265, organizată ca o instituţie financiară nebancară înregistrată în Registrul General al Băncii Naţionale a României sub nr. RG-PJR-41-110297/19.05.2015 , având un capital social de 900.000 RON.
Legile aplicabile. Vă rugăm să aveţi în vedere că funcţionăm în baza legislaţiei din România, în mod deosebit Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare.
DAE. DAE pentru primul credit este 0%. DAE variază în funcţie de valoarea creditului şi de durata acestuia şi este indicată în contractul de credit. Exemplu de DAE: valoare credit 500 RON; durată credit 30 zile; Valoare totală plătibilă în baza creditului (valoare credit + dobândă) 665 RON; DAE – 3112,6%.
Consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor de plată. În cazul întârzierii la plată a sumelor datorate în baza creditului, avem dreptul:
(a) să percepem de la debitor penalităţi de întârziere în cuantum de 1,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculat asupra principalului restant;
(b) să furnizăm informaţiile prevăzute de lege către Biroul de Credit, referitor la îndatorarea debitorului, ceea ce ar putea afecta istoricul de credit al debitorului şi rating-ul său de credit, putând duce la respingerea cererilor ulterioare de credit;
(c) să folosim serviciile unor societăţi specializate în recuperarea creanţelor;
(d) să iniţiem procesul de recuperare şi executare silită, prin intermediul instanţelor de judecată sau prin orice alte modalităţi permise de lege;
(e) debitorul ar putea să suporte costurile asociate procedurilor de recuperare şi executare silită.

Neplata va atrage raportarea la Biroul de Credit şi poate duce la deteriorarea solvabilităţii debitorului şi a capacităţii sale de a primi credite.