De ce colectezi datele mele?

Folosim datele pentru a vă oferi serviciile noastre, pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile, pentru a trimite notificări, oferte și promoții, pentru a proteja drepturile și interesele noastre și ale terților și pentru a respecta legile și reglementările naţionale şi europene.

 

Cum colectezi datele mele?

Atunci când fie ni le furnizați direct, fie utilizați produsele sau site-ul nostru, prin cookie-uri și tehnologii similare, având posibilitatea de a colecta date de la terțe părți.

 

Ce informații colectați despre mine?

Este posibil să colectăm informații precum numele dvs., numărul de identitate / identificare, data nașterii, sexul, adresa, adresa de poştă electronică (e-mail), telefonul, datele privind angajarea dvs., adresa IP, ID-ul dispozitivului, localizarea, informațiile financiare și plăţile, inclusive datele privind obligaţiile dvs..

 

Cui distribuiţi datele mele?

Putem distribui datele dvs. pentru a vă oferi servicii, pentru a dezvolta noi servicii, pentru a efectua evaluarea bonității și evaluarea riscurilor, pentru a colecta datorii, atunci când vindem toată sau o parte din afacerea noastră, precum și pentru a ne supune legilor și reglementărilor.

 

Ce drepturi am asupra datelor mele?

Puteți să ne întrebați ce date deținem despre dvs., să vă corectați datele personale, să vă ștergeți datele personale care nu mai sunt necesare pentru procesare și, în unele cazuri, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal. Puteți renunța la notificarile de marketing şi la anumite servicii de colectare şi utilizare a datelor.

 

Luați decizii automate în legătură cu mine?

Facem evaluarea automată a bonității și a riscurilor pentru a decide dacă să emitem un împrumut și care va fi valoarea maximă a împrumutului.

 

Politica noastră de confidențialitate

Noi, cei de la 4finance, respectăm confidenţialitatea și suntem hotărâți să vă apărăm dreptul la prelucrarea legală a datelor dvs. personale și la protecția acestora. Politica noastră de confidențialitate vă oferă o descriere clară a utilizării datelor dvs. personale sau a datelor pe care le putem colecta în legătură cu dvs.

Puteți fi sigur că protejăm informațiile pe care le colectăm. Prin utilizarea site-urilor, produselor sau serviciilor noastre, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și distribuirea datelor dvs. în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

Vizitați http://www.4finance.com pentru mai multe informații despre noi.

Această politică de confidențialitate este actualizată periodic; prin urmare, ar trebui revizuită ocazional. Ultima dată am schimbat Politica de confidențialitate în 13.03.2018. Consultați arhiva noastră pentru mai multe informații.

DE CE COLECTAȚI DATELE MELE?

Folosim datele pe care le colectăm în legătură cu dvs. pentru a vă oferi servicii, pentru a vă îmbunătăți produsele și serviciile; asigurăm asistenţa și trimitem notificări, oferte și promoții pentru a proteja drepturile și interesele noastre și ale terților, precum și respectarea legii.

Folosim informațiile despre dvs. pentru:

 • procesarea cererii şi furnizarea serviciilor;
 • verificarea identităţii dvs. (aceasta poate include, de asemenea, utilizarea recunoașterii feței, a vocii, a amprentelor digitale sau a altor tehnologii biometrice, precum și a sistemelor de identificare online);
 • ulterior, pentru verificarea creditelor şi evaluarea capacităţii dvs. de rambursare a împrumutului și pentru a vă oferi servicii corespunzătoare înainte de stabilirea unei obligații contractuale;
 • identificarea şi prevenirea oricăror fraude, acţiuni de spălare a banilor, finanțarea terorismului și alte activități criminale;
 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale care decurg, de exemplu, din legislaţia privind creditarea, legislaţia de combatere a spălării banilor și combaterea terorismului, normele regulamentelor contabile;
 • pentru a vă contacta, inclusiv pentru a vă informa cu privire la orice schimbări legate de noi, serviciile noastre sau relația noastră contractuală;
 • recuperarea oricăror datorii faţă de noi;
 • asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor;
 • administrarea şi îmbunătăţirea site-urilor, păstrarea siguranței și asigurarea prezentării conţinutului în modul cel mai eficient pentru dvs. pe dispozitivul folosit ;
 • dezvoltarea şi oferirea de noi servicii;
 • pentru scopuri statistice și de cercetare de piață, pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o trimite spre dvs. și pentru alții și pentru a vă oferi publicitate relevantă;
 • pentru publicitate (pe site-uri web și în servicii mobile, prin poștă, prin e-mail, telefon sau SMS), pentru societatea noastră și produsele și serviciile terțe relevante, inclusiv adaptarea ofertelor noastre la preferințele personale;
 • testarea, actualizarea şi punerea în aplicare a noilor tehnologii în ceea ce privește identificarea, evaluarea riscurilor și a bonității, prevenirea fraudei, combaterea spălării banilor și combaterea terorismului și
 • orice altă utilizare legală care este relevantă pentru relația noastră cu dvs.

CUM ÎMI COLECTAŢI DATELE?

Colectăm informațiile în trei moduri:

 1. când ne furnizați informații, de exemplu, față în față, la completarea aplicațiilor (inclusiv la partenerii și agenții noștri), pe site-urile noastre, prin intermediul rețelelor sociale, prin poștă, e-mail, telefon, orice alt mijloc sau serviciu,
 2. în mod automat, atunci când utilizați site-ul sau produsele noastre și
 3. când ne sunt furnizate de către terți, de exemplu, birourile de credit, celelalte societăţi din grup sau partenerii noștri.

O mare parte din colecția noastră automată se face prin utilizarea unor elemente cum ar fi cookie-uri, punctele de urmărire și tehnologiile similare. Consultați politica privind cookie-urile și politicile de urmărire pentru mai multe informații.

Ce informații colectați despre mine?

Datele pot fi colectate și procesate în timpul operațiunilor pe site-urilor web, aplicațiile mobile sau la utilizarea serviciilor noastre sau atunci când comunicați cu noi prin orice mijloace.

 

 

Informațiile pe care ni le furnizaţi

Putem colecta orice informații pe care ni le furnizați:

 • când vă înregistrați pe site-ul nostru, când folosiți site-ul web sau aplicațiile mobile, când completați orice formular sau solicitați împrumuturi sau orice alte produse sau servicii pe site-ul nostru, la personalul nostru sau la partenerii noștri sau în prin orice alt serviciu asigurat de noi;
 • când raportați o problemă sau comunicați cu noi despre produsele sau serviciile noastre;
 • când participați la forumuri de discuții, comentați pe blogul nostru sau utilizați alte funcții de social media pe site-ul nostru, promoţie sau cercetare, alte activități desfășurate pe site-urile noastre web sau în mass-media social;
 • când intraţi într-un concurs, promoţie sau cercetare de orice fel, inclusiv la partenerii noștri și pe social media;
 • dacă, din orice alt motiv, comunicați cu noi prin metodele menționate mai sus.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include: numele dvs. (prenumele, primul nume), numărul de identitate / identificare sau codul numeric personal, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, data nașterii, sexul, starea civilă, numărul copiilor minori, statutul, numele angajatorului, numărul de telefon de la locul de munca, venitul și cheltuielile lunare, informațiile financiare și de card de credit, numărul contului bancar, tranzacțiile în conturi bancare, descrierea personală, înregistrarea vocii (apelurile primite și cele efectuate), fotografia sau imaginea dvs., imaginea cu documentul dvs. de identificare, semnătura și orice alte informații pe care alegeți să le furnizați.

Vom înregistra și stoca și vom putea folosi informațiile pe care ni le furnizați în modurile enumerate mai sus. De asemenea, putem înregistra comunicarea prin telefon.

Informațiile pe care le colectăm despre dvs. în mod automat.

În ceea ce privește fiecare dintre vizitele dvs. pe site sau utilizarea aplicațiilor noastre mobile, putem colecta automat următoarele informații:

 • Informații tehnice, inclusiv tipul de dispozitiv, adresa protocolului Internet (IP) și furnizorul de servicii Internet (ISP) utilizat pentru a vă conecta dispozitivul la Internet, informațiile dvs. de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in ale browser-ului, sistemul de operare și platforma, rezoluția ecranului, localizarea, codarea fonturilor;
 • Informații despre vizita dvs., inclusiv adresa completă a paginii (URL), clickstream către, prin și de pe site (inclusiv data și ora); produse pe care le-ați vizualizat sau căutat; (de exemplu, pagini HTML, grafică etc.), timpii de răspuns ai paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor la anumite pagini, informațiile privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și mouse-overs), precum și metodele utilizate pentru a răsfoi paginile, ștampila datei / orei și / sau a datelor clickstream și orice număr de telefon folosit pentru a apela numărul de servicii pentru clienți.

Consultați, de asemenea, secțiunea „Cum colectați datele mele?”

Informații pe care le primim de la părți terțe

Putem solicita informații despre dvs. de la terți, de exemplu, alte societăţi din grupul nostru sau birouri de credit. Facem acest lucru în conformitate cu regulamentul actual privind protecția datelor și acolo unde este necesar, vom obține consimțământul dvs. în prealabil. Este posibil să primim informații despre dvs.:

 • în cursul oricărei cereri pe care o faceți pentru un împrumut sau pentru un produs similar, putem:

o să căutăm informații despre dvs., despre bonitatea dvs., despre situația dvs. financiară, despre datoriile actuale și datoriile din trecut, despre locul de muncă, registrele relevante (inclusiv registrele care conțin informații despre venit, istoricul creditelor, datorii față de terți, adrese, documente de identitate nevalabile, finanțarea terorismului și persoanele expuse politic, agențiile, instituțiile financiare, alte societăţi din grup și alte persoane terțe și sursele disponibile publicului;

o să primim informațiile pe care le-ați furnizat brokerilor de credit și partenerilor noștri de afaceri atunci când aţi solicitat servicii;

o să primim informații de la bănci, instituții financiare și de plată cu privire la plățile dvs. către noi.

 • de la alte societăţi din grupul 4finance și parteneri de afaceri cu care cooperăm în ceea ce privește concursurile, promoțiile sau cercetările la care participați;
 • de la partenerii de afaceri în servicii tehnice, de plată și de livrare, rețele de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de informații de căutare atunci când ne furnizează servicii;
 • în orice alt caz, când v-ați dat acordul pentru dezvăluirea datelor.

 

Cât timp păstraţi datele mele?

Putem păstra datele dvs. personale pentru o perioadă de timp după ce ați încetat să fiţi client, pentru a ne asigura drepturile în caz de litigiu cu clientul sau conform legii. Cu toate acestea, de obicei, păstrăm datele dvs. personale doar cât este în mod rezonabil necesar, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate, în general cu scopul de a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs., pentru a ne exersa interesele legitime sau pentru perioadele de păstrare legale.

DISTRIBUIŢI DATELE MELE?

Putem divulga datele dvs. personale altor societăţi din cadrul grupului 4finance pentru scopuri administrative interne.

Putem distribui informațiile dvs. altor societăţi din grupul 4finance și unor terțe părți selectate pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale cu dvs. și pentru celelalte scopuri descrise în această politică:

 • care oferă servicii în numele nostru pentru a vă identifica și autentifica;
 • care contribuie la activitățile noastre de afaceri, cum ar fi găzduirea și dezvoltarea site-urilor web, evaluarea riscurilor și detectarea fraudei, colectarea datoriilor și serviciul pentru clienți, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, furnizarea de analize privind utilizarea serviciilor noastre;
 • oferirea de servicii și dezvoltarea de servicii noi;
 • în orice moment în care suntem obligați din punct de vedere legal să dezvăluim informații despre faptul că utilizați serviciile dvs. și vizitele dvs. pe site-urile noastre, astfel încât să respectați legea, atunci când credem cu bună credință că este necesară divulgarea pentru protejarea drepturilor noastre, protejarea siguranței sau siguranței celorlalți, prevenirea și investigarea fraudei sau pentru a răspunde unei cereri din partea autorităţilor;
 • să identifice, să investigheze și să prevină frauda și să ajute la combaterea fraudelor pentru a reduce riscul de credit;
 • identificarea, investigarea și prevenirea activităților de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
 • putem distribui datele dvs. personale furnizorilor de servicii similare, cum ar fi societăţile de împrumut de consum și birourile de credit, precum și agențiile, autoritățile naționale relevante și organizațiile neguvernamentale și alte părți terțe, pentru a asigura o evaluare completă a solvabilității dvs.;
 • la procesarea și colectarea debitelor directe sau a altor plăți datorate de dvs. în baza contractului de împrumut, putem de asemenea, să distribuim datele personale către furnizorii de servicii de procesare a plăților;
 • în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a angajamentelor, putem transfera datele privind datoriile dvs. restante către furnizorii de servicii de recuperare a creanțelor, birouri de informații de credit, precum și furnizori de servicii juridice.
 • putem distribui datele dvs. personale către furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea site-ului;
 • vânzarea parţială sau totală a afacerii noastre sau cesiunea obligaţiilor dvs. căţre un terţ poate avea drept rezultat partajarea informațiilor dvs.;
 • pentru orice alte scopuri enumerate în secțiunea „DE CE COLECTAȚI DATELE MELE?”

Atunci când transferăm datele, ne angajăm să ne asigurăm că receptorul de date respectă aceleași măsuri de securitate pentru stocarea și prelucrarea datelor personale, așa cum facem noi.

Datele dvs. personale pot fi prelucrate, stocate și transferate către terțe părți în modul și conform celor prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate, contractul încheiat între dvs. și noi și consimțământul pe care ni l-ați dat periodic.

Locuri din afara țării dvs. sau din Spațiul Economic European – de exemplu S.U.A. – pot fi utilizate pentru procesarea (inclusiv stocarea) datelor pe care le colectăm în legătură cu dvs. Informațiile pe care le transferăm pot fi distribuite către furnizorii noștri de servicii. Acestea pot include proceduri precum procesarea unei plăți, analiza datelor (inclusiv fraude, riscuri și verificări de credit), colectarea de date privind utilizarea site-urilor și serviciilor noastre, pentru scopuri publicitare (inclusiv publicitate comportamentală) sau oferirea de asistenţă pentru nevoile dvs.

Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura de siguranța datelor dvs. personale în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu normele juridice aplicabile. De exemplu, folosim acordul privind clauzele standard ale Comisiei Europene, programul EU-US Privacy Shield și autorizarea autorităților de protecție a datelor pentru a vă asigura că datele dvs. sunt în siguranţă.

CE DREPTURI AM ASUPRA DATELOR MELE?

Aveți dreptul să ne adresaţi întrebări cu privire la datele personale pe care le procesăm despre dvs., scopul și natura procesării și să ne furnizați informații cu privire la posibilitatea de a le distribui (cu excepția cazului în care divulgarea acestor informații este interzisă prin lege). Puteți solicita o copie a informațiilor pe care le procesăm în legătură cu dvs. pentru a verifica informațiile pe care le avem asupra dvs. Copia poate fi solicitată gratuit.

Aveți dreptul să solicitați actualizarea, corectarea sau ștergerea (presupunând că acest lucru nu are impact asupra serviciilor pe care vi le furnizăm) datelor dvs. personale în orice moment. Rețineți că este posibil să respingem solicitările care periclitează confidențialitatea altora sau sunt nerezonabile sau repetitive sau ar necesita eforturi disproporționate. Cu toate acestea, suntem supuși anumitor obligații legale care ne împiedică să ștergem imediat datele dvs. personale. Aceste obligații derivă din legile împotriva spălării banilor, legile fiscale și legile privind drepturile consumatorilor.

Ne veți informa în cazul în care există schimbări în informațiile pe care ni le-ați furnizat în cursul procesului de încheiere a contractului sau al cooperării noastre viitoare, precum și în cazul în care sunteți hotărât ca datele dvs. personale pe care le procesăm sunt inexacte.

Aveți dreptul să renunțați la (sau să vă dezabonați) primind informaţiile, buletinele, mesajele SMS sau alte informații promoționale similare în orice moment în profilul dvs. de utilizator pe site-ul nostru sau contactând-ne. De asemenea, în partea de jos a fiecărui e-mail cu mesaj de comunicare comercială vom furniza link-ul pentru opțiunea de renunțare la promoțiile noastre. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că mesajele noastre pot include informații importante sau utile despre produsele dvs., reduceri și alte oferte utile.

Lucrăm din greu pentru a vă proteja datele personale și pentru a le păstra în siguranță. Cu toate acestea, dacă credeți că v-am încălcat drepturile, vă rugăm să ne contactați pentru a rezolva problema. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a depune o cerere la autorităţile de protecție a datelor. Lista autorităților UE pentru protecția datelor și informațiile de contact ale acestora pot fi găsite aici, iar detaliile de contact ale autorităților de protecție a datelor din țările din afara UE pot fi găsite aici.

LUATI DECIZII AUTOMATE DESPRE MINE?

Pentru a procesa foarte rapid cererea dvs., facem evaluări automate a bonității și riscurilor pentru a decide dacă să emitem un împrumut și suma maximă a împrumutului.

 

CE SCHIMBĂRI AȚI FĂCUT RECENT?

Putem schimba această politică de confidențialitate în orice moment și vom indica data ultimei actualizări a Politicii de confidențialitate. Dacă s-au produs modificări semnificative, vom evidenția orice astfel de modificări și vom încerca să vă avertizăm direct atunci când este posibil. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate într-o arhivă pentru revizuirea dvs.

Am făcut următoarele modificări în politica de confidențialitate de la cea mai recentă versiune:

 • Am restructurat Politica de confidențialitate pentru a fi mai ușor de citit și mai bine înțeleasă.

Urmați acest link pentru a accesa versiunile anterioare ale politicii de confidențialitate.

CUM VĂ POT CONTACTA?

Nu ezitați să ne contactați cu întrebări, solicitări sau comentarii pe care le puteți avea despre politica de confidențialitate sau modul în care procesăm datele dvs. Primim orice comunicare la adresa de e-mail info@zaplo.ro.

De asemenea, puteți să ne contactați prin poștă electronica la: info@zaplo.ro sau

Funcţionarulde Protecţie a Datelor

ZAPLO IFN S.A

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3

Bucureşti, sector 1, România

Cod Postal 14141

Operator de date cu caracter personal nr. 35669.

 

Grupul 4finance group si afiliatii 4finance Group S.A. (înregistrată în Marele Ducat al Luxemburgului, nr. de inregistrare.: B 195643, adresa: Strada Guillaume Schneider nr. 6, L-2522, Luxemburg) si societăţile pe care direct sau indirect le deţine sau le controlează, incluzând fără limitare:

 1. AS „4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia
 2. SIA „4finance Media”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia
 3. SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia şi sucursalele sale situate in Uniunea Europeană
 4. 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA
 5. Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estonia, şi societăţile ce direct sau indirect le deţine sau le controlează
 6. TBIF Financial Services B.V., „Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, The Netherlands, si societăţi ce direct sau indirect le deţine sau le controlează
 7. Zaplo IFN S.A., Strada Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3, Bucureşti 14141, România
 8. TBI Credit IFN S.A., Strada Puţul lui Zamfir nr. 8-12, Bucureşti 11684, România

 

Vizitați http://www.4finance.com pentru mai multe informații despre grupul 4finance și societăţile sale.

DORIŢI MAI MULTE INFORMAŢII?

Site-urile și produsele noastre pot conține linkuri către site-uri terțe. Aceste site-uri ale terțelor părți au propria politică de confidențialitate. Dacă intraţi pe aceste site-uri, vi se vor aplica respectivele politici.