DE CE COLECTAȚI DATELE PERSONALE?

Noi folosim datele dvs. personale pentru a vă oferi serviciile noastre, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile, pentru a trimite notificări, oferte și promoții, pentru a proteja drepturile și interesele noastre și ale terților și pentru a respecta legile și reglementările aplicabile. Consulta Secțiunea 1 de mai jos.

 

CUM COLECTAȚI DATELE MELE PERSONALE?

Atunci când ni le furnizați direct, când utilizați produsele sau site-ul nostru, prin cookie-uri și tehnologii similare, colectând în același timp date cu caracter personal de la terțe părți. Consulta Secțiunea 2 de mai jos.

 

CE DATE PERSONALE COLECTATI DESPRE MINE?

Colectăm date personale cum ar fi numele, identitatea / CNP, data nașterii, sexul, adresa, adresa de e-mail, telefonul, datele despre ocupația dvs. rea forței de muncă, adresa IP, ID-ul dispozitivului, locația, informații financiare și de plată. Consulta Secțiunea 3 de mai jos.

 

TRANSMITETI DATELE MELE?

Transmitem datele tale pentru a-ti oferi servicii, a dezvolta noi servicii, a efectua evaluarea bonității și a evaluării riscurilor, pentru a colecta debitele, când vindem toată sau o parte din afacerea noastră, precum și pentru a respecta legile și reglementările aplicabile. Consulta Secțiunea 4 de mai jos.

 

CE DREPTURI AM ASUPRA DATELOR MELE?

Ai dreptul: (i) să soliciți accesul la și rectificarea și ștergerea datelor dvs. personale care nu mai sunt necesare pentru pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) să obțineți o restricționarea prelucrării sau să va opuneți prelucrării datelor dvs. personale; și (iii) soliciți o copie a datelor tale personale într-un format digital care să iți fie furnizată ție sau unui terț. De asemenea, ai dreptul să depui o plângere privind prelucrarea datelor tale personale la Autoritatea locală de protecție a datelor. Poți renunța la mesajele de marketing și la colectarea și utilizarea anumitor date. Consulta Secțiunea 5 de mai jos.

 

FOLOSITI PROCESE DECIZIONALE AUTOMATIZATE, IN CE MA PRIVESTE?

Folosim procese decizionale automatizate, deoarece, de exemplu:

 • permite o mai mare coerență sau corectitudine în procesul de luare a deciziilor (de exemplu, ajută la reducerea potențialului de eroare umană sau de discriminare).
 • reduce riscul ca clienții să nu ramburseze împrumuturile.
 • permite transmiterea deciziilor într-un termen mai scurt decât un proces manual și îmbunătățește eficiența procesului. Consulta Secțiunea 6 de mai jos.

CARE SUNT CONSECINTELE PRELUCRARII?

Prelucrăm în scopul stabilirii bonității și efectuării evaluării riscurilor pentru a decide dacă aprobam un împrumut și în ce sumă. Acest lucru poate duce la neacordarea unui împrumut. Consulta Secțiunea 7 de mai jos.

 

Politica noastră de confidențialitate

Noi, la 4finance respectăm confidențialitatea și suntem hotărâți să it respectam dreptul la o prelucrare legală și la protecția datelor tale personale. Politica de confidențialitate iți oferă o explicație clară a utilizării datelor tale personale sau a datelor pe care le putem colecta în legătură cu tine.

Poți fi sigur că protejăm informațiile pe care le colectăm.

Această politică de confidențialitate este actualizată periodic; prin urmare, va fi revizuită ocazional. Dacă facem modificări semnificative ale acestei Politici de confidențialitate, te vom anunța printr-o notificare vizibilă pe site înainte de intrarea în vigoare a modificării. Am modificat ultima dată Politica de confidențialitate la 20.9 2017. Consultați arhiva noastră pentru mai multe informații.

1. DE CE COLECTATI DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL?

Noi prelucrăm datele tale personale pentru a-ti furniza servicii (în conformitate cu contractul tău de împrumut) și pentru a-ti procesa și evalua cererea de împrumut (inclusiv pentru a vă stabili identitatea) înainte de a încheia contractul de credit.

De asemenea, procesăm datele dvs. personale când:

 • este necesar să respectam obligațiile legale și de reglementare (de exemplu, respectarea obligațiilor de raportare față de Banca Națională a României, banca centrală europeana, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară sau Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau alte autorități de reglementare, precum cele cu atribuții de identificare și prevenție a fraudelor, prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și alte activități criminale);
 • este necesar să ne sprijini interesele legitime în derularea afacerii noastre, inclusiv în legătură cu (i) administrarea împrumutului / contractului tău de credit, inclusiv pentru recuperarea oricăror debite datorate nouă, pentru a te contacta și a te informa despre orice modificare a produselor noastre sau (ii) îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre și testarea, actualizarea și implementarea noilor tehnologii în ceea ce privește identificarea, evaluarea riscurilor și a bonității, prevenirea fraudei, combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului; (iii) pentru prevenția si identificarea criminalității; (iv) pentru scopuri statistice și de cercetare de piață și pentru măsurarea sau înțelegerea eficacității publicității pe care o adresam ție si altora; (v) vânzări și reorganizări ale companiilor; și (vi) administrarea și îmbunătățirea site-urilor noastre, să le păstram în siguranță și să ne asigurăm că conținutul este prezentat în cel mai eficient mod pentru dvs. pe dispozitivul dvs., cu condiția ca în fiecare caz aceste interese legitime să nu prevaleze intereselor sau drepturilor și libertăților tale fundamentale; și
 • cu consimțământul tău pentru scopuri de marketing electronic direct. Iți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment.

În unele cazuri, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la condamnările și infracțiunile penale relevante, în cazul în care sunt autorizate de legea specifică a UE sau a țării și în cazul în care [ți-ai dat acordul pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal].

Vom procesa, în anumite cazuri, categorii speciale de date cu caracter personal (de exemplu, date privind sănătatea).

Consecința faptului că nu ne-ai furnizat datele personale este că nu vom putea încheia un contract cu tine și să iți furnizăm produsele și serviciile noastre.

2. CUM COLECTATI DATELE MELE PERSONALE?

Colectam informații pe trei căi:

 1. când ne furnizezi informații, de exemplu, față în față, la completarea formularelor noastre (inclusiv la partenerii și agenții noștri), pe site-urile noastre, prin intermediul rețelelor sociale, prin poștă, e-mail, telefon, sau orice alt suport sau serviciu,
 2. în mod automat, atunci când utilizați site-ul sau produsele noastre și
 3. când ne sunt furnizate de către terți, de exemplu, birouri de credit, celelalte companii de grup sau de către partenerii noștri.

O mare parte din colectarea automată se face prin utilizarea unor elemente cum ar fi cookie-uri, balize de urmărire (“tracking beacons”) și tehnologii similare. Consulta politica privind cookie-urile și monitorizarea https://www.zaplo.ro/agreement/cookie-policy/ pentru mai multe informații.

3. CE DATE PERSONALE COLECTATI DESPRE MINE?

Informații primite de la tine

Colectam orice informații ne pui la dispoziție:

 • Când te înregistrezi pe site-ul nostru, utilizezi site-ul web sau aplicațiile noastre mobile, completezi orice formulare sau aplici pentru produse de credit sau orice alt produs sau serviciu pe site-ul nostru, la personalul nostru sau la partenerii noștri sau în orice alt mod prin care îl furnizăm.
 • Când raportezi o problemă sau comunici cu noi despre produsele sau serviciile noastre.
 • Când participi la forumuri de discuții, comentezi pe blogul nostru sau utilizezi alte funcții de social media pe site-ul nostru, promovarea sau ancheta, alte activități desfășurate pe site-urile noastre web sau în mass-media socială.
 • Când participi în orice fel la un concurs, promoție sau chestionar, inclusiv la partenerii noștri și pe social media.
 • Dacă din orice alt motiv comunici cu noi prin metodele menționate mai sus.

Informațiile pe care ni le furnizezi includ: numele tău (prenume, nume), identitatea / CNP sau codul personal, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, data nașterii, sexul, starea civilă, numărul copiilor minori, numele angajatorului, numărul de telefon al angajatorului, veniturile și cheltuielile lunare, informațiile despre situația financiara si cardurile de credit, numărul contului bancar, tranzacțiile în conturi bancare, descrierea personală, înregistrarea vocii (apelurile primite și cele trimise), fotografia sau imaginea, semnătura și orice alte informații pe care alegi să le furnizezi.

Vom înregistra și stoca și vom folosi informațiile pe care ni le furnizezi în modurile enumerate mai sus. De asemenea, înregistrăm convorbirile telefonice cu tine pentru a verifica interacțiunea cu clientul și in scopul instruirii.

Informații pe care le colectam automat despre tine.

În ceea ce privește fiecare dintre vizitele tale pe site sau utilizarea aplicațiilor noastre mobile, colectăm automat următoarele informații:

 • Informații tehnice, inclusiv tipul de dispozitiv, adresa protocolului Internet (IP) și furnizorul de servicii Internet (ISP) utilizat pentru a vă conecta dispozitivul la Internet, informațiile tale de conectare, tipul și versiunea browser-ului, setarea fusului orar, versiuni, sistem de operare și platformă, rezoluție ecran, locație, codare font;
 • Informații despre vizita ta, inclusiv adresa completă a localizării resurselor unice (URL), clickstream către, prin și de pe site (inclusiv data și ora); produse pe care le-ați vizualizat sau căutat; (de exemplu, pagini HTML, grafică etc.), timpii de răspuns ai paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor la anumite pagini, informațiile privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și mouse-overs), precum și metodele utilizate pentru a răsfoi paginile, ștampila datei / orei și / sau a datelor clickstream și orice număr de telefon folosit pentru a apela numărul de servicii pentru clienți.

Consulta Secțiunea “CUM IMI COLECTATI DATELE?”

Informații pe care le primim de la terțe părți.

Solicităm informații despre tine de la terțe părți, de exemplu, alte companii din grupul nostru sau entități de tipul birourilor de credit. Facem acest lucru în conformitate cu legile actuale privind protecția datelor și, acolo unde este necesar, vom obține consimțământul tău prealabil. Primim informații despre tine:

 • în cursul oricărei cereri pe care o faci pentru un împrumut sau pentru un produs similar, putem:
  • căuta informații despre tine, despre bonitate, despre situația ta financiară, despre obligații și datoriile din trecut și pe cele actuale, despre locul de muncă, registrele relevante (inclusiv registrele care conțin informații despre venit, istoricul creditelor, datorii față de terți, adrese, documente de identitate invalide, fraude, spălarea banilor si finanțarea terorismului și persoanele expuse politic), agenții/autorități, instituții financiare, alte companii din grup și alte persoane terțe și surse publice disponibile;
  • primi informațiile pe care le-ai furnizat brokerilor de credit și partenerilor noștri de afaceri când soliciți servicii;
  • primi informații de la bănci, instituții financiare și de plată cu privire la plățile tale către noi;
 • de la alte companii din grupul 4finance și de la partenerii de afaceri cu care colaborăm în ceea ce privește concursurile, promoțiile sau chestionarele la care participați;
 • de la partenerii de afaceri de servicii tehnice, de plată și de livrare, rețele de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de informații de căutare atunci când ne furnizează servicii;
 • în orice alt caz, când ti-ai dat acordul pentru dezvăluirea datelor.

Cât timp păstrați datele mele personale?

Păstrăm datele tale personale pentru o perioadă de timp după ce nu mai ești client, pentru a ne asigura interesele legale în caz de litigiu cu clientul sau conform legii. Totuși, de obicei, păstrăm datele tale personale nu mai mult decât este în mod rezonabil necesar, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate datele, în general pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de tine, pentru a ne exercita interesele legitime sau, conform cerințelor in materie privind perioada păstrării/arhivării, de exemplu in unele țări UE există obligația de a păstra pana la 10 ani, datele clienților pentru verificări privind taxele sau spălarea banilor.

4. TRANSMITETI DATELE MELE PERSONALE?

Dezvăluim datele tale personale altor companii din cadrul grupului 4finance pentru scopuri administrative interne.

Împărtășim informațiile tale cu alte companii din grupul 4finance și cu terțe părți selectate pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale fata de tine și pentru celelalte scopuri descrise în această politică:

 • care oferă servicii în numele nostru pentru a vă identifica și autentifica;
 • care contribuie la activitățile noastre de afaceri, cum ar fi găzduirea și dezvoltarea site-urilor web, evaluarea riscurilor și detectarea fraudei, colectarea debitelor și servicii (asistenta) clienți, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, furnizarea de analize privind utilizarea serviciilor noastre;
 • pentru a oferi servicii și pentru a dezvolta servicii noi;
 • în orice moment în care suntem obligați din punct de vedere legal să dezvăluim informații despre utilizarea de către tine a serviciilor noastre și a vizitelor pe site-urile noastre, astfel încât să respectăm legea și procedurile legale, atunci când credem cu bună credință că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, să protejam siguranța ta sau a celorlalți, să prevenim și să investigam fraude sau să răspundem unei cereri guvernamentale;
 • să identifice, investigheze și să prevină frauda și să ajute la limitarea fraudelor pentru a reduce riscul de credit;
 • i să identifice, investigheze și să prevină activitățile de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
 • putem transmite datele personale furnizorilor de servicii similare, cum ar fi companiile care acorda credite de consum și birourile de credit, precum și agențiile, autoritățile naționale relevante și organizațiile neguvernamentale și alte părți terțe, pentru a asigura o evaluare completă a solvabilității tale;
 • la procesarea și colectarea debitelor sau a altor plăți datorate de tine în baza contractului de împrumut, putem, de asemenea, să dezvăluim datele tale personale furnizorilor de servicii de procesare a plăților furnizorilor terți;
 • în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a angajamentelor, putem transfera datele privind restantele tale către furnizorii de servicii de recuperare a creanțelor, birourile de informații de credit, precum și furnizorii de servicii juridice.
 • putem împărtăși datele tale personale cu furnizorii de servicii de analiză și motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea site-ului.
 • vânzarea oricărei părți sau a întregii afaceri sau cesionarea către un terț a obligațiilor tale fata de noi, poate avea drept rezultat partajarea informațiilor tale;
 • pentru orice alte scopuri enumerate în Secțiunea 1 de mai sus „DE CE COLECTAȚI DATELE MELE PERSONALE?”

Atunci când transferăm date, ne angajăm să ne asigurăm că receptorul de date respectă aceleași măsuri de securitate pentru stocarea și prelucrarea datelor personale, așa cum facem noi.

Datele tale personale vor fi procesate, stocate și transferate către terțe părți în modul și cantitatea prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate, contractul încheiat între tine și noi și consimțământul pe care ni l-ai dat periodic.

Locațiile din afara țării tale sau din Spațiul Economic European („SEE”) care nu oferă un nivel de protecție similar sau adecvat cu cel furnizat de țările din SEE – de exemplu SUA – vor fi utilizate pentru procesarea (inclusiv stocarea) datelor despre tine colectate. Acesta va include procese precum procesarea unei plăți, analiza datelor (inclusiv fraude, riscuri și verificări de credit), colectarea datelor privind utilizarea site-urilor și serviciilor noastre, pentru scopuri publicitare (inclusiv publicitate comportamentală) sau oferirea de suport pentru serviciile sau nevoile tale de produs.

Luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu prevederile juridice aplicabile. De exemplu, putem: (i) să încheiem acorduri de transfer de date în stil european aprobate de Comisia Europeană împreună cu beneficiarii; și / sau (ii) să transferam date personale destinatarilor din SUA care au auto-certificat în programul Scutul de Confidențialitate UE-SUA (“Privacy Shield EU-US”).

5. CE DREPTURI AM ASUPRA DATELOR MELE PERSONALE?

Ai următoarele drepturi:

 • Ai dreptul să soliciți acces la datele tale personale.
 • Ai dreptul să primești informațiile tale personale într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat (portabilitatea datelor).
 • Ai dreptul de a fi șterse datele tale personale (chiar să fie uitate).
 • De asemenea, ai dreptul de a te opune prelucrării datelor și de a restricționa prelucrarea datelor tale personale.
  • În special, ai dreptul necondiționat de a te opune prelucrării datelor personale în scopuri de marketing direct.
  • Dacă prelucrarea informațiilor personale se bazează pe acordul tău, ai dreptul să iți retragi acordul în orice moment. Retragerea ta nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului. Iți poți retrage consimțământul în profilul tău pe site-ul nostru sau contactează-ne privacy@4finance.com. De asemenea, în partea de jos a fiecărui mesaj de poștă electronică conținând o comunicare comercială vom furniza link-lu pentru opțiunea de a va dezabona de la primirea promoțiilor noastre.
 • Ai dreptul de a solicita rectificarea datelor sau de a restricționa prelucrarea datelor tale personale.
 • Poți oricând să depui o plângere la Autoritatea locala de supraveghere a protecției datelor, a se vedea mai multe informații aici pentru UE.

Poți urma acești pași pentru a-ti exercita drepturile utilizând următoarele formulare:

Pentru a-ți exercita dreptul de a solicita rectificarea datelor, de a te opune prelucrării, de a restricționa prelucrarea datelor tale personale, te rugăm să ne trimiți o cerere prin e-mail la privacy@4finance.com.

Pot exista condiții sau limitări ale acestor drepturi în funcție de circumstanțele specifice ale activității de prelucrare. Suntem supuși anumitor obligații legale care ne împiedică să ștergem imediat datele tale personale. Aceste obligații derivă din legile privind prevenirea spălării banilor si combaterea finanțării terorismului, legile fiscale și legile privind drepturile consumatorilor.

6. FOLOSITI PROCESE DECIZIONALE AUTOMATIZATE, IN CE MA PRIVESTE?

In sine, un proces decizional automatizat este abilitatea de a lua decizii prin mijloace tehnice fără implicarea umană. Utilizăm deciziile automatizate, deoarece, de exemplu:

 • permite o mai mare coerență sau corectitudine în procesul de luare a deciziilor (de exemplu, ajută la reducerea potențialului de eroare umană sau de discriminare).
 • reduce riscul ca clienții să nu să nu ramburseze împrumuturile.
 • permite transmiterea deciziilor într-un termen mai scurt decât un proces manual și îmbunătățește eficiența procesului.

deciziile automatizate pot fi bazate, de exemplu, pe orice tip de date:

 • date furnizate direct de persoanele interesate (cum ar fi răspunsurile la un chestionar).
 • datele observate despre persoane (cum ar fi datele despre locație colectate prin intermediul unei aplicații).
 • date derivate sau deduse, cum ar fi un profil al persoanei care a fost deja creat (de exemplu un scor de credit).

Deciziile care nu sunt complet automatizate ar putea include și intervenția umană. De exemplu, înainte de a acorda un împrumut, vom lua în considerare scorul de credit al împrumutatului, eventual cu o intervenție suplimentară semnificativă efectuată de personalul nostru înainte de a se aplica o decizie unei persoane.

Realizăm decizii automate în vederea executării unui contract pe baza solicitării persoanei în cauză, de a face asta.

7. CARE SUNT CONSECINTELE PRELUCRARII?

Prelucrăm în scopul stabilirii bonității și efectuării evaluării riscurilor pentru a decide dacă aprobam un împrumut și în ce sumă. Acest lucru poate duce la neacordarea unui împrumut.

Dacă nu rambursezi/plătești împrumutul, putem folosi terțe părți pentru a colecta acest împrumut și dezvăluim datele tale personale în acest scop – colectare creanțe.

8. CE SCHIMBARI ATI FACUT RECENT?

Putem schimba această politică de confidențialitate în orice moment și vom indica data ultimei actualizări a Politicii de confidențialitate. Dacă s-au produs modificări semnificative, vom evidenția orice astfel de modificări și vom încerca să vă avertizăm direct atunci când este posibil. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate într-o arhivă, ca sa le poți consulta.

Am făcut următoarele modificări la Politica de confidențialitate, fata de ultima versiune, inclusiv:

 • o actualizare privind motivul pentru care colectăm datele tale personale;
 • cum să iți exerciți drepturile de persoana vizata;
 • mai multe informații despre prelucrarea automată.

Urmează acest pentru a accesa versiunile anterioare ale Politicii de Confidențialitate.

9. CUM VA POT CONTACTA?

Nu ezitați să ne contactezi cu întrebări, solicitări sau comentarii pe care le poți avea despre politica de confidențialitate sau modul în care procesăm datele tale.

Ești binevenit sa comunici prin:

 • la adresa de email privacy@4finance.com.
 • Prin posta la: ZAPLO IFN SA, Str. Nicolae Caramfil nr. 49, etaj 3, Sector 1, București.
 • Ofițerul cu Protecția Datelor la nivelul grupului 4Finance: Data Protection Officer, AS 4finance Lielirbes iela 17A-8 Riga, LV-1046

ZAPLO IFN S.A., cu sediul social in București, sector 1, Str. Nicolae G. Caramfil nr. 49, etaj 3, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/12031/17.10.2014, CUI 33702265, organizată ca o instituție financiară nebancară înregistrată la Banca Națională a României în Registrul General sub nr. RG-PJR-41-110297 și în Registrul Special sub nr. RS-PJR-41-110104/16.02.2018, operator de date cu caracter personal Înregistrat la ANSPDCP sub nr: 35669.

Grupul 4finance si afiliații înseamnă 4finance Group S.A. (înregistrată Marele Ducat al Luxembourg, nr. înregistrare: B 195643, adresa: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg) si companiile pe care le deține asupra cărora exercita direct sau indirect controlul, incluzând dar nelimitând-se la:

 • AS „4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia
 • SIA „4finance Media”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia
 • SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia and its branches situated within the European Union
 • 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA
 • Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estonia, and and companies it directly or indirectly owns or controls
 • TBIF Financial Services B.V., „Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, The Netherlands, and and companies it directly or indirectly owns or controls.

Te rugam vizitează http://www.4finance.com/ pentru mai multe informații despre grupul 4finance si companiile sale.

10. MAI ESTE CEVA CE AR TREBUI SA STIU?

Site-urile și produsele noastre pot conține linkuri către site-uri terțe. Aceste site-uri terțe au propria politică de confidențialitate. Dacă vizitați acele site-uri, vi se aplică politicile lor de confidențialitate.